Gecertificeerd (EPA) maatwerkadvies en Energie-index

Gecertificeerd energie prestatie advies en Energie-index
De Energie-index van een woning is een getal dat uitdrukt hoe energiezuinig uw woning is.

Uw woning wordt door onze erkende Energie Prestatie Advies (EPA) adviseur op circa 150 specifieke woningeigenschappen beoordeeld. Daarbij wordt eventuele bouwkundige en technische documentatie bestudeerd en alle benodigde gegevens worden in een speciaal daarvoor bestemd computerprogramma ingebracht. Met dit programma wordt de energetische prestatie van de huidige situatie geanalyseerd en worden mogelijke verbetermaatregelen doorgerekend en gerangschikt.

Naast de uitkomst van de voor uw woning geldende Energie-index, komt de energieprestatie van uw woning in huidige staat aan bod. Naast het energielabel, dat verplicht is bij verhuur en verkoop van de woning, wordt ook het gas-, elektriciteit- en warmteverbruik van uw woning in kaart gebracht.

Na registratie van de verkregen Energie-index door de erkende EPA adviseur in het registratiesysteem van de overheid, krijgt de opdrachtgever gratis het verplichte energielabel. Het Energie label verkregen door de Energie-index loopt van G tot en met A++. Dit is een zeer groot verschil ten opzichte van het door op 10 woningeigenschappen verkregen “definitief energielabel” welke loopt van labelklasse G tot en met A.

Uitbreiding op de Energie-index kan bestaan uit een compleet energieadvies en omvat een beoordeling van de huidige staat van uw woning met een advies over hoe u deze kunt verbeteren. Aan dit energieadvies ligt een uitgebreid onderzoek ten grondslag. Deze werkwijze staat bekend als de EPA methodiek (Energie Prestatie Advies).

In het maatwerk rapport treft u een compleet energiebesparingsadvies (maatwerkadvies) aan voor uw woning.

Eerst wordt de huidige staat van uw woning beschreven. U vindt daarin een overzicht van de bouwkundige constructies, de installaties en andere gegevens van uw woning.

Vervolgens wordt het energieadvies behandeld. Met behulp van verschillende maatregelpakketten krijgt u inzicht in de mogelijk haalbare energiebesparing, comfortverbetering, kosten/baten en terugverdientijden.

Tenslotte worden de conclusie en aanbevelingen voor energiebesparing gepresenteerd.

Bel ons of stuur ons een e-mail voor het maken van een afspraak.  Wij kunnen ook ’s avonds of in het weekend bij u langs komen.